Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Koji sadržaj se nalazi u radnom prostoru, a koji u privatnom?

background image

Koji sadržaj se nalazi u radnom prostoru, a koji u privatnom?

Ako vaš administrator uključi tehnologiju BlackBerry Balance , vaši podaci s uređaja, aplikacije i pristup
mreži odvojeni su na način da imate poslovni i osobni prostor na vašem uređaju BlackBerry .

Poslovne aplikacije koje su otvorene pojavljuju se s ikonom

na početnom zaslonu.

Ovisno o pravilima koje je postavio vaš administrator, aplikacije i značajke koje su dio BlackBerry 10 OS
možda neće biti dostupne u vašem poslovnom prostoru, osobnom prostoru ili oboje. Sljedeća tablica
opisuje zadano ponašanje većine BlackBerry 10 OS aplikacija. Tablica ne opisuje ponašanje aplikacija
koje kupujete u BlackBerry World ili u Amazon Appstore ili onih koje vam na uređaj šalje davatelj bežične
usluge ili vaš administrator.

Ovisno o modelu uređaja, možda vam neće biti dostupne neke aplikacije i značajke.

Opis

Aplikacije i značajke

Ove aplikacije i značajke dostupne su samo u
vašem poslovnom prostoru i prikazuju poslovne
podatke.

• BlackBerry Enterprise IM
• BlackBerry Work Drives
• BlackBerry World – posao

Ove aplikacije i značajke dostupne su samo u
vašem osobnom prostoru i prikazuju osobne
podatke.

Možda ćete moći pristupiti poslovnim kontaktima u
aplikaciji Telefon, BBM, BBM Meetings i
aplikacijama za razmjenu tekstnih poruka, ovisno o
pravilima koje je postavio vaš administrator.

• Amazon
• Amazon Appstore
• BBM
• BBM Meetings
• BlackBerry Protect
• BlackBerry Story Maker
• BlackBerry World
• Box
• Kalkulator
• Sat
• Kompas
• Dropbox
• Evernote
• Facebook
• Foursquare
• Igre
• LinkedIn
• Multimedijska kartica

Produktivnost i posao

Korisnički priručnik

266

background image

Opis

Aplikacije i značajke

• Čuvar lozinke
• Glazba
• Telefon
• Postavljanje
• SIM kartica
• Pametne oznake
• Tekstne poruke (SMS i MMS)
• Twitter
• Videozapisi
• Glasovno biranje
• Vrijeme
• YouTube

Ove aplikacije i značajke dostupne su u vašem
radnom i privatnom prostoru. Vaši poslovni i
privatni podaci prikazani su zajedno.

• BlackBerry Assistant
• BlackBerry Blend
• BlackBerry Hub
• BlackBerry Remember
• Kalendar
• Kontakti

Ove aplikacije i značajke dostupne su u vašem
poslovnom i osobnom prostoru. Ovisno u kojem
ste prostoru otvorili aplikaciju, moći ćete pristupiti
ili poslovnim ili osobnim podacima. Možete otvoriti
dvije instance iste aplikacije u isto vrijeme.

Ovisno o pravilima koje je postavio vaš
administrator, neke aplikacije možda se neće
pojavljivati u vašem poslovnom prostoru.

• Adobe Reader
• BlackBerry preglednik
• BlackBerry Maps
• Fotoaparat
• Documents To Go
• Upravljanje datotekama
• Slike
• Videokamera

Napomena: Možete izrezati, kopirati i zalijepiti tekst iz aplikacija u osobnom prostoru u aplikacije u
poslovnom prostoru, ali ne možete izrezati, kopirati ili zalijepiti tekst iz aplikacija u poslovnom prostoru u
aplikacije u osobnom prostoru.

Produktivnost i posao

Korisnički priručnik

267