Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prijenos zapisa lozinki

background image

Prijenos zapisa lozinki

Za prijenos lozinki morate najprije imati sigurnosnu kopiju podataka s uključenim lozinkama koju ste
kreirali tijekom procesa zamjene uređaja ili izvesti zapise lozinki u datoteku sigurnosne kopije.

Ako ste sigurnosnu kopiju spremili u multimedijsku karticu, umetnite multimedijsku karticu u vaš novi
uređaj BlackBerry. Ako sigurnosnu kopiju niste spremili u multimedijsku karticu, možete upotrijebiti
BlackBerry Link da prenesete zapise.

1. U aplikaciji Čuvar lozinke s vrha zaslona povucite prema dolje.
2. Dodirnite > Uvoz lozinki.
3. Pratite upute na zaslonu.