Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Promjena ili prikaz dopuštenja aplikacije

background image

Promjena ili prikaz dopuštenja aplikacije

Ako u nekim aplikacijama isključite dopuštenja, aplikacija možda neće raditi onako kako očekujete. Ako
aplikacija ne radi onako kako očekujete, razmislite o uključivanju nekih ili svih dopuštenja aplikacije.

Postavka dopuštenja aplikacije Izvrši kad je minimizirano dopušta aplikaciji nastavak obavljanja zadataka
nakon minimiziranja aplikacije na uređaju BlackBerry. Kako bi se produljilo trajanje baterije, razmislite o
isključivanju dopuštenja Izvrši kad je minimizirano za aplikacije na uređaju.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Sigurnost i privatnost > Dopuštenja aplikacije.

• Za prikaz dopuštenja za određenu aplikaciju dodirnite aplikaciju.
• Kako biste pregledali koje aplikacije rabe određeno dopuštenje, u padajućem popisu

Dopuštenja

dodirnite dopuštenje.

3. Da biste uključili ili isključili dopuštenja, dodirnite prekidač.
4. Ponovno pokrenite svoj uređaj kako bi promjene postale aktivne.