Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dodajte profil obavijesti svojim brzim postavkama

background image

Dodajte profil obavijesti svojim brzim postavkama

Profile obavijesti možete dodati brzim postavkama na uređaju BlackBerry tako da možete brzo
promijeniti svoje profile na početnom zaslonu uređaja.

1. Na početnom zaslonu s vrha povucite prstom prema dolje.
2. Dodirnite Postavke > Obavijesti.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite za odabir profila obavijesti koje želite dodati brzim postavkama.
5. Kako biste promijenili redoslijed profila na popisu, dodirnite . Dodirnite i držite profil obavijesti i

povucite ga na mjesto na koje ga želite postaviti na popisu. Dodirnite

.

Kako biste odabrali profil obavijesti, u brzim postavkama dodirnite

. Pomičite po popisu profila

obavijesti i dodirnite onaj kojeg želite postaviti.