Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prilagodite obavijesti za aplikaciju

background image

Prilagodite obavijesti za aplikaciju

Kad postavite prilagođenu obavijest za aplikaciju, možete rabiti prilagođenu obavijest kao zadanu
postavku za tu aplikaciju u svim profilima. Prilagođene obavijesti za aplikaciju zaobilaze postavke
obavijesti u profilima, ali ne zaobilaze prilagođene obavijesti za kontakte.

Napomena: Profil Tiho zaobilazi sve druge postavke te se uređaj BlackBerry ne oglašava čak i kad su
postavljene prilagođene obavijesti za aplikaciju.

1. Na početnom zaslonu s vrha povucite prstom prema dolje.
2. Dodirnite Postavke > Obavijesti.
3. Dodirnite profil.
4. Dodirnite Prilagodi aplikacijske obavijesti.
5. Dodirnite aplikaciju.
6. Promijenite postavke za Zvuk, Melodiju zvona, Zaobiđi glasnoću za profil, Vibracija, LED, Boja

LED indikatoraili Obavijest za Hub.

7. Kako biste ažurirane postavke učinili zadanim postavkama obavijesti za aplikaciju u svim profilima

obavijesti, dodirnite

.

Napomena: Ako su Zvuk, Vibracija ili LED isključeni u profilu, te postavke nisu zahvaćene zadanim
postavkama obavijesti koje ste postavili.

Za vraćanje obavijesti za aplikaciju na trenutačne postavke profila, dodirnite

.