Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Više o obavijestima

background image

Više o obavijestima

Profili obavijesti

Možete rabiti profile obavijesti na svojem uređaju BlackBerry kako biste kontrolirali upozorenja za nove
poruke i telefonske pozive. Prema zadanim postavkama vaš uređaj uključuje sedam profila obavijesti,
Uobičajeno, Samo telefonski pozivi, Samo vibracija, Tiho, Ne ometaj, Sastanak i Noćni način rada. Svaki
profil ima zadane postavke, ali možete ih prilagoditi te promijeniti stvari poput razine glasnoće i melodije
zvona. Možete dodati i vlastite profile obavijesti i prilagoditi postavke.

Prilagođene aplikacijske obavijesti

Možete postaviti prilagođene aplikacijske obavijesti za aplikacije u okviru određenog profila. Prilagodbe
na razini aplikacije postavljene su na bazi pojedinačnog profila, što znači da možete postaviti različite
postavke obavijesti u istoj aplikaciji. Prilagodbe u aplikaciji zaobilazi postavke za profile obavijesti.

Posebne obavijesti za određenog kontakta

Možete postaviti posebne obavijesti za određenog kontakta koje zaobilaze postavke obavijesti za profile
i aplikacije, ovisno o tome kako su postavke obavijesti postavljene. Prilagodbe kontakta mogu se
postaviti da zaobilaze postavke za profile obavijesti i bilo koje prilagođene aplikacijske postavke koje ste
postavili ili posebne obavijesti za određenog kontakta mogu pratiti postavke.

Upozorenja razine 1

Možete također postaviti upozorenja razine 1 za određene poruke i primati prilagođene obavijesti za te
poruke koje zaobilaze sve postojeće postavke obavijesti.