Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prikaz sažetaka poziva

background image

Prikaz sažetaka poziva

Ako ste zabrinuti količinom uporabe bežičnih glasovnih poziva, možete pratiti koliko ste vremena
razgovarali na zaslonu Sažetak poziva.

1. U aplikaciji Telefon povucite prstom prema dolje s vrha zaslona.
2. Dodirnite > Sažetak poziva.

Kako biste ponovo postavili vrijeme na zaslonu Sažetak poziva, dodirnite

.

Savjet: Kako biste vidjeli pojedinosti određenog poziva, u aplikaciji Telefon dodirnite

. Pored imena

kontakta ili broja telefona dodirnite

>

.