Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Az ébresztőóra beállítása

background image

Az ébresztőóra beállítása

Az ébresztőóra beállítása

1. Érintse meg a > lehetőséget.
2. A képernyő alján kapcsolja be az Ébresztő kapcsolót.
3. Érintse meg, és tartsa lenyomva a mutatót az óra számlapján kívül.

Alkalmazások és funkciók

Felhasználói útmutató

242

background image

4. Csúsztassa körbe a mutatót az óra számlapján a megfelelő időponthoz.

Tipp: A mutató öt perces léptékben teszi lehetővé az ébresztés időpontjának beállítását. Az ébresztőóra
adott percre való beállításához érintse meg a képernyő alsó részén látható ébresztési időpontot. Érintse
meg a

Riasztás ideje legördülő listát, és görgessen felfelé vagy lefelé az ébresztőórán beállítani kívánt

időpont módosításához.

További ébresztők beállítása

Azonos napra több ébresztőt is beállíthat, vagy további ébresztőket állíthat be más napokra és
időpontokra. Az ébresztőknek nevet adhat, így könnyebben követhetők. Minden egyes ébresztőhöz más
hangjelzést, ismétlődést és halasztási időtartamot állíthat be.

1. Érintse meg a > lehetőséget.
2. Érintse meg az elemet.
3. Írja be az ébresztő nevét.
4. Állítsa be az ébresztő időpontját, ismétlődését, hangjelzését és halasztási időtartamát.
5. Érintse meg a Mentés elemet.

Tipp: Több ébresztő beállítása esetén gyorsan beállíthatja a különböző ébresztési időpontokat, ha
hosszan megérinti az óra számlapján kívüli egyik mutatót, és a számlapon a kívánt időpontra húzza.

A további ébresztők kezelése

1. Érintse meg a > > elemet.
2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

• Ébresztő be- vagy kikapcsolásához érintse meg az ébresztő melletti kapcsolót.
• A kívánt ébresztő nevének, időpontjának, hangjelzésének, ismétlődésének vagy halasztási

időtartamának módosításához érintse meg az adott ébresztőt.

• A kívánt ébresztő törléséhez érintse meg hosszan az adott ébresztőt. Érintse meg az elemet.

Az ébresztés hangjának módosítása

1. Érintse meg a > > elemet.
2. Érintsen meg egy ébresztőt.
3. Érintse meg az Ébresztőóra hangja elemet.
4. Válassza ki az egyik ébresztési hang beállítást.

Tipp: A BlackBerry készülékre letöltött vagy ahhoz hozzáadott zene használatához érintse meg a
elemet.

Az ébresztőóra beállítása több napra vonatkozóan

1. Érintse meg a > > elemet.

Alkalmazások és funkciók

Felhasználói útmutató

243

background image

2. Érintsen meg egy ébresztőt.
3. Érintse meg az Ismétlődés elemet.

• Naponta történő ébresztés megadásához aktiválja a

Naponta kapcsolót.

• Az ébresztés adott napokon történő ismétlésének beállítására válassza ki a jelölőnégyzetet egy

vagy több nap mellett.

Halasztás értékének beállítása

1. Érintse meg a > > elemet.
2. Érintsen meg egy ébresztőt.
3. Érintse meg a Halasztás elemet.
4. Válasszon ki egy időtartamot.

Halasztott ébresztés törléséhez érintse meg a képernyő alján található időt. Érintse meg a

ikont.