Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wi-Fi-hálózati beállítások

background image

Wi-Fi-hálózati beállítások

Általában nem kell módosítania beállításait a Wi-Fi-hálózatra való csatlakozáshoz, azonban előfordulhat,
hogy mégis módosítania kell azokat, ha nem tud csatlakozni, vagy a kapcsolatot manuálisan kell
létrehoznia.

Az egyes Wi-Fi-hálózatoknál elérhető beállítások annak a hálózatnak a típusától függenek, melyre
csatlakozni kíván. Az otthoni hálózatra történő csatlakozáskor a vezeték nélküli útválasztóval kapott
információk alapján állítsa be a hálózatot; munkahelyi Wi-Fi-hálózat esetén forduljon a
rendszergazdához; hotspot hálózatra való csatlakozás esetén nézze át a hotspotra vonatkozó

Beállítások

Felhasználói útmutató

150

background image

információkat, illetve forduljon a hotspotnál lévő alkalmazotthoz, aki információkkal rendelkezhet a
csatlakozás módjára vonatkozóan.

SSID

Az SSID az a név, amellyel a hálózat azonosítja magát. Ez a mező általában automatikusan ki van
töltve, de rejtett Wi-Fi hálózat esetén meg kell adnia az SSID azonosítót a csatlakozáshoz,

Rejtett SSID

Akkor jelölje be ezt a négyzetet, ha szeretné, hogy BlackBerry készüléke egy nem sugárzott SSID
azonosítót keressen. A rejtett Wi-Fi hálózat nem szerepel a Wi-Fi képernyő elérhető hálózatai
között.

Biztonság típusa

Állítsa be a Wi-Fi hálózat által használt biztonság típusát. A csatlakoztatni kívánt hálózattól függően
előfordulhat, hogy a

Biztonság altípusa és a Belső kapcs. bizt. lehetőség is megjelenik.

Jelszó

Ha a Wi-Fi-hálózat is jelszóval védett, adja meg a jelszót.

CA-tanúsítvány

Állítsa be, milyen gyökértanúsítványt használ a készülék annak ellenőrzésére, hogy a megfelelő Wi-
Fi hálózathoz csatlakozik-e. A hálózat típusától függően előfordulhat, hogy az

Ügyféltanúsítvány

lehetőséget is látja.

VPN-profilok

Ha a hálózathoz való csatlakozáskor VPN-profilt szeretne használni, válassza ki a használni kívánt
profilt.

Sávtípus

A mező alapértelmezett beállítása Kétsávos. Kétsávos Wi-Fi hálózat esetén a készülék az 5,0 GHz-
es sávhoz próbál csatlakozni, ha nem számottevően jobb a 2,4 GHz-es sáv jelerőssége. Ha
egyetlen sáv használatával szeretne kétsávos hálózathoz csatlakozni, válassza ki a kívánt sávot.

IP-cím automatikus beolvasása

A legtöbb esetben ennek a kapcsolónak bekapcsolt helyzetben kell maradnia, de ha manuálisan
kell megadnia az IP-címet a készülékhez, a kapcsolót kikapcsolhatja, és így megjelenik az IP-cím
megadására való beállítás.

Automatikus IP-cím használata

A négyzetet bejelölve a készülék automatikusan kioszt magának egy IP-címet, amennyiben a Wi-Fi
hálózatról nem tud beszerezni egyet.

IPV6 engedélyezése

Állítsa be, hogy a hálózat IPV6 protokollt használ-e.

Proxy használata

Beállítások

Felhasználói útmutató

151

background image

Aktiválja a kapcsolót, ha proxykiszolgálóra szeretne csatlakozni. Ha ezt a beállítást választja,
további beállítások jelennek meg. A használandó beállításokra vonatkozóan olvassa el a
proxykiszolgálóhoz kapott tudnivalókat.

Hozzáférési pontok közötti átadás

Ha a hálózat több hozzáférési pontot tartalmaz, állítsa be, hogy a készülék kapcsolata akkor is
megmaradjon-e, amikor egyik hozzáférési ponttól egy másikhoz megy át.