Porsche Design P 9982 from BlackBerry - A BlackBerry Screen Reader alkalmazásban használható kézmozdulatok

background image

A BlackBerry Screen Reader alkalmazásban használható kézmozdulatok

Ha BlackBerry készüléke rendelkezik görgetőpaddal, a görgetőpadon és az érintőképernyőn egyaránt
használhatja a BlackBerry Screen Reader kézmozdulatokat.

Beállítások

Felhasználói útmutató

185

background image

Megjegyzés: Ha be van kapcsolva a BlackBerry Screen Reader, csak a BlackBerry Screen Reader
mozdulatokat használhatja a görgetőpadon.

A gyorsfeladatok módban használható kézmozdulatok

A Gyorsfeladatok mód segítségével módosíthatja a beállításokat, és hozzáférhet a BlackBerry Screen
Reader funkcióihoz. A Gyorsfeladatok módba lépést követően megjelenik az elérhető feladatok listája,
Önnek pedig 3 másodperce van a kívánt feladat elvégzésére. Ha nem hajt végre feladatot, a BlackBerry
készülék kilép az üzemmódból, és ezt rövid rezgéssel jelzi.

A Gyorsfeladatok mód hozzáféréséhez húzza egy ujját lefelé, majd jobbra.

Feladat

Mozdulat

A beszéd hangerejének módosítása

Egy ujja felfelé húzásával növelheti, lefelé
húzásával pedig csökkentheti a hangerőt.

A beszéd sebességének módosítása

Egy ujja balra húzásával lassíthatja, jobbra
húzásával pedig gyorsíthatja a beszédtempót.

Az utolsó elem ismételt lejátszása

Megjegyzés: Visszapörgetés segítségével
meghallgathatja az utolsó 10 felolvasott elemet.

Felfelé húzás két ujjal.

Utolsó elem betűnkénti felolvasása

Lefelé húzás két ujjal.

Az utolsó elem betűnkénti felolvasása a fonetikus
ábécével (például Aladár, Béla stb.)

Az utolsó elem betűnkénti, fonetikus
felolvasásához húzza két ujját lefelé, és tartsa ott
az ujjait.

Sötét képernyő mód be- vagy kikapcsolása

Megérintés egyszer, két ujjal.

A készülék navigálásához használatos kézmozdulatok

A képernyő széléről induló kézmozdulatok (például a Beállítások elérésére szolgáló, fentről lefelé irányuló
húzás vagy az alkalmazások lekicsinyítésére használható felfelé húzás) a BlackBerry Screen Reader
alkalmazásban megegyeznek az összes többi alkalmazásban használt mozdulatokkal. Amikor azonban a
BlackBerry Screen Reader be van kapcsolva, további mozdulatokat is használhat a navigáláshoz.

Feladat

Mozdulat

A viszonyítási pont beállítása és felolvasása

Érintse meg a viszonyítási pontot egy ujjal.

Beállítások

Felhasználói útmutató

186

background image

Feladat

Mozdulat

A viszonyítási pont lehet mező, gomb, kijelölt
terület, hivatkozás, alkalmazás, bekezdés, mondat,
szó, cím, kép vagy bármely más, a kijelzőn
megjelenő elem.

A Felfedezés mód elérése

A Felfedezés mód lehetővé teszi a viszonyítási
pontokkal, például betűkkel, szavakkal,
gombokkal, hivatkozásokkal, menüelemekkel és
képekkel folytatott interakciót és keresést. Ezek a
viszonyítási pontok kiemelten jelennek meg.

Érintse meg hosszan a viszonyítási pontot egy
ujjal, majd mozgassa el az ujját. Ezzel a
viszonyítási pontot az ujja alatti objektumra állítja
be.

Jelentse be, hogy hol van beállítva a viszonyítási
pont a képernyőn.

Érintse meg a képernyőt egyszer, két ujjal.

Ha elveszettnek érzi magát a képernyőn, ezt a
kézmozdulatot használhatja a „Hol vagyok”
helymeghatározáshoz. A BlackBerry Screen
Reader elolvassa a leírást, a viszonyítási pontot és
az alkalmazás nevét.

Viszonyítási pont aktiválása

A viszonyítási pont aktiválásával jelezheti, hogy
műveletet kíván végezni a kijelző adott részével.

Érintse meg kétszer a viszonyítási pontot egy ujjal.

Nyomva tartás

Dupla érintés és nyomva tartás.

A következő vagy az előző viszonyítási pontra
lépés

A következő viszonyítási pontra lépéshez húzza
egyik ujját jobbra. Az előző viszonyítási pontra
lépéshez húzza egyik ujját balra.

Lista pásztázása vagy görgetése

A lista tetejére görgetéshez húzza két ujját felfelé.
A lista aljára görgetéshez húzza két ujját lefelé.
Ezzel a mozdulattal új kezdőpontot ad meg.

Hangjelzés jelzi a görgetési művelet befejeztét,
valamint a BlackBerry Screen Reader frissíti a
viszonyítási pontot, így folytathatja az olvasást az
új helyről.

Beállítások

Felhasználói útmutató

187

background image

Feladat

Mozdulat

Választó mezőinek beállítása

Megjegyzés: A választó egy opciókijelölő eszköz,
amely egynél több opcióval rendelkezik. Ilyen
például a dátumválasztó, amely oszlopokkal
rendelkezik a nap, a dátum és a hónap opciók
kiválasztásához.

Kattintson duplán a választó kibontásához. Húzza
felfelé vagy lefelé az ujját a választó egyes
oszlopaiban a helyes érték kiválasztásához. Húzza
jobbra vagy balra az ujját másik oszlop
kiválasztásához.

Hangjelzés jelzi, hogy a választó első vagy utolsó
oszlopában van. A BlackBerry Screen Reader
frissíti viszonyítási pontot, és felolvassa minden
egyes oszlop alapértelmezett részét. A
dátumválasztóban például az alapérték az aktuális
nap.

Ugrás az oldal, a lista, a rész. a szövegmező vagy
a megjelenítési terület felső részére vagy elejére

Két ujja felfelé húzásával és nyomva tartásával
lépjen az oldal, a rész tetejére vagy a szövegmező
kezdő részére. Ezzel új viszonyítási pontot állít be.

Ugrás az oldal, a lista, a rész, a szövegmező vagy
a megjelenítési terület alsó részére vagy végére

Két ujja lefelé húzásával és nyomva tartásával
lépjen a képernyő, a lista vagy a rész aljára vagy a
szövegmező végére. Ezzel a mozdulattal új
kezdőpontot ad meg.

Belépés a szöveges navigációs módba

Érintse meg a kívánt szövegmező viszonyítási
pontként való beállításához. Két ujjával kétszer
érintve léphet be a szöveges navigációs módba. A
kurzor a szövegmező elején jelenik meg.

Csúszka értékének módosítása

Miközben a viszonyítási pont a csúszkán van, egy
ujja felfelé pöccintésével növelheti a csúszka
értékét, lefelé húzásával pedig csökkentheti a
csúszka által képviselt értéket.

Az előző vagy következő szövegrészre, illetve
webes tartalomra lépés

A szövegrész lehet karakter, szó, sor, mondat vagy
bekezdés. A webes tartalomrész lehet fejléc vagy
hivatkozás.

Szöveges navigációs módban az előző
szövegrészre vagy webes tartalomrészre lépéshez
húzza egyik ujját balra. A következő szövegrészre
vagy webes tartalomrészre lépéshez húzza egyik
ujját jobbra.

Beállítások

Felhasználói útmutató

188

background image

Feladat

Mozdulat

Szövegrészlet méretének beállítása

A szövegrész lehet karakter, szó, sor, mondat vagy
bekezdés, illetve egy weboldal fejléce vagy
hivatkozása. A szövegrészlet mérete határozza
meg, hogy milyen távolságra ugorjon előre vagy
visszafelé az adott dokumentumban,
webtartalomban vagy egyéb szövegben.

Szöveges navigációs módban a nagyításhoz húzza
egyik ujját felfelé. A kicsinyítéshez a szövegben
állva húzza egyik ujját lefelé.

Balra, jobbra, felfelé vagy lefelé mozgás

Három ujj balra, jobbra, felfelé vagy lefelé húzása.

A BlackBerry Screen Reader általi felolvasás
leállítása

Egy ujj lefelé, majd balra húzása.

Ha a BlackBerry Screen Reader egy oldalnyi
szöveget olvas fel, a viszonyítási pont a legutóbb
felolvasott elemen marad, így arról a helyről
folytathatja az olvasást, ahol abbahagyta.

Az alkalmazás alapértelmezett műveletének
végrehajtása

Dupla érintés két ujjal.

Dátum és időpont leolvasása

Megjegyzés: Ezt a kézmozdulatot bármelyik
képernyőn használhatja akkor is, ha nincs rajta
állapotsor.

Egy ujj gyors lefelé húzása, majd felfelé
csúsztatása.

Az állapotsor adatainak leolvasása (beleértve az
akkumulátor adatait és a hálózati kapcsolatokat)

Megjegyzés: Ezt a kézmozdulatot bármelyik
képernyőn használhatja akkor is, ha nincs rajta
állapotsor.

Egy ujj gyors felfelé húzása, majd lefelé
csúsztatása.

A BlackBerry Naptár alkalmazásban használható kézmozdulatok

Feladat

Mozdulat

Ugrás a következő napra, hétre vagy hónapra

Három ujj jobbra húzása.

Ugrás az előző napra, hétre vagy hónapra

Három ujj balra húzása.

Beállítások

Felhasználói útmutató

189

background image

A kezdőképernyőn használható kézmozdulatok

Feladat

Mozdulat

Az alkalmazás lekicsinyítése és a lekicsinyített
alkalmazások megjelenítése

Húzza felfelé az ujját az alsó résztől. Ez a
kézmozdulat megegyezik az egyéb
alkalmazásokban használt mozdulattal.

Lekicsinyített alkalmazás bezárása

Miközben a viszonyítási pont a lekicsinyített
alkalmazáson van, két ujját használva érintse meg
duplán.

Alkalmazás törlése

Hosszan tartó érintés egy ujjal, majd az ujj
alkalmazásra húzása. Ezzel a viszonyítási pontot
az ujja alatti területre állítja be. Ezután az
alkalmazást két ujjal végzett dupla érintéssel
törölheti.

Szövegbevitelhez és szerkesztéshez használatos kézmozdulatok

Ha kivágásra, másolásra vagy törlésre választ ki szöveget, a szövegrészlet mérete a beállított
szövegrészlet-mérettől függ. A szövegrész lehet karakter, szó, sor, mondat vagy bekezdés, illetve egy
weboldal fejléce vagy hivatkozása.

Feladat

Mozdulat

BlackBerry billentyűzet elrendezésének váltása

Miközben a viszonyítási pont a BlackBerry
billentyűzet alkalmazáson van, húzza egy ujját
lefelé.

Felajánlott szó elfogadása

Egy ujj felfelé húzása.

Szöveg kijelölése

Érintse meg kétszer, és tartsa lenyomva egy ujjal.

Ezzel a kézmozdulattal kiválaszt egy
szövegrészletet és belefoglalja a kurzor helyzetét.

Kijelölt szöveg törlése

Ha kiválasztott szöveget, érintse meg kétszer, és
tartsa lenyomva egy ujjal.

Szöveg kiválasztásának kibővítése

Ha kiválasztott szöveget, ujját balról jobbra
csúsztatva egy fokkal növelheti a kijelölés méretét.

Beállítások

Felhasználói útmutató

190

background image

Feladat

Mozdulat

Szöveg kiválasztásának csökkentése

Ha kiválasztott szöveget, ujját jobbról balra
csúsztatva egy fokkal csökkentheti a kijelölés
méretét.

Ha a kijelölés csökkentéséhez végzett ujjmozdulat
közben a kijelölés törlődik, a kijelölés a másik
irányban folytatódik. Ha például a kijelölt szöveg
elejére lép, az új kijelölés a balra lévő szövegrész
lesz. Ha a kijelölt szöveg végére lép, az új kijelölés
túlnyúlik az előző végén.

Szövegrészlet méretének módosítása

A nagyításhoz a szövegben állva húzza egyik ujját
felfelé. A kicsinyítéshez a szövegben állva húzza
egyik ujját lefelé.

Szövegrészlet törlése (balról jobbra író nyelveknél) Két ujj jobbról balra húzása.

Szövegrészlet törlése (jobbról balra író nyelveknél) Két ujj balról jobbra húzása.

Szövegrészlet kivágása

Két ujj balra, majd jobbra húzása.

Szövegrészlet másolása

Két ujj jobbra, majd balra húzása.

Szövegrészlet beillesztése

A szöveg másolása vagy kivágása után húzza két
ujját lefelé, majd felfelé.

A szöveg sikeres beillesztését követően a
BlackBerry Screen Reader felolvassa a beillesztett
szöveget.

Az érintőképernyő billentyűzetének elrejtése

Megjegyzés: Ez a mozdulat csak érintőképernyős
készüléken használható.

Ha megjelent a billentyűzet, állítsa be a viszonyítási
pontot a szóköz billentyűre, majd érintse meg egy
ujjal duplán, és tartsa megérintve.

A Telefon alkalmazásban használható kézmozdulatok

Feladat

Mozdulat

Hívás fogadása

Dupla érintés két ujjal a Bejövő hívás képernyőn.

Beállítások

Felhasználói útmutató

191

background image

Feladat

Mozdulat

Hívás elutasítása

Érintse meg kétszer, és tartsa lenyomva két ujjal a
Bejövő hívás képernyőn.

Hívás befejezése

Érintse meg kétszer, és tartsa lenyomva két ujjal a
képernyő bármely részét.

A BlackBerry Hub alkalmazásban használható kézmozdulatok

Feladat

Mozdulat

Értesítés vagy üzenet megnyitása

Dupla érintés egy ujjal.

Nyissa meg a BlackBerry Hub Azonnali műveletek
alkalmazást a beérkező értesítés gyors
osztályozásához

Dupla érintés két ujjal.

E-mail mappa kibontása

Háromszori érintés egy ujjal. Felfedezés módban
tartsa lenyomva egy ujjal, majd érintse meg kétszer
a másik ujjával.

E-mail mappa becsukása

Háromszori érintés egy ujjal. Felfedezés módban
tartsa lenyomva egy ujjal, majd érintse meg kétszer
a másik ujjával.