Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Szöveg vagy Központozás részletessége beállítás módosítása a készülékbeállítások használatával

background image

3 másodperc elteltével a készülék kilép a gyorsfeladatok módból.
Szöveg vagy Központozás részletessége beállítás módosítása a készülékbeállítások
használatával

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. A viszonyítási pont beállításához érintse meg a Beállítások opciót. Ezt követően dupla érintéssel

aktiválja a

Beállítások menüt.

3. A viszonyítási pont beállításához érintse meg a Kisegítő lehetőségek opciót. Ezt követően dupla

érintéssel aktiválja a

Kisegítő lehetőségek opciót.

4. A viszonyítási pont beállításához érintse meg a Képernyőolvasó opciót. Ezt követően dupla érintéssel

aktiválja a

Képernyőolvasó opciót.

5. A szöveg részletességének beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

a) A viszonyítási pont beállításához érintse meg egy ujjal a

Részletesség elemet.

b) A

Részletesség mező viszonyítási pontként való aktiválásához érintse meg azt egy ujjal, és nyissa

meg az opciók legördülő listáját.

c) Egy ujjal érintve állítsa be viszonyítási pontként a magas részletességet vagy az alacsony

részletességet képviselő opciókat.

d) Egy ujjal kétszer érintve válassza ki a kívánt opciót.

6. A központozás részletességének beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Beállítások

Felhasználói útmutató

196

background image

a) A viszonyítási pont beállításához érintse meg egy ujjal a

Központozás részletessége elemet.

b) A

Központozás részletessége mező viszonyítási pontként való aktiválásához érintse meg azt egy

ujjal, és nyissa meg az opciók legördülő listáját.

c) A legördülő listából válassza a

Nincs lehetőséget, ha nem szeretné, hogy a központozást beszélt

megfelelő váltsa fel.

d) Ha azt szeretné, hogy az alábbi szimbólumok fel legyenek olvasva, érintse meg a

Néhány elemet:

# (szám), $ (dollár), % (százalékjel), & (és jel), * (csillag), + (plusz), / (törtvonal), = (egyenlőségjel), @
(et jel), valamint ^ (hatványjel).

e) Ha az előző listát és az alább felsorolt szimbólumokat is szeretné felolvastatni, érintse meg a

Legtöbb opciót: " (idézőjel), ( (bal zárójel), ) (jobb zárójel), - (kötőjel), _ (alulvonás), : (kettőspont), ;
(pontosvessző), < (nyitó csúcsos zárójel), > (záró csúcsos zárójel)), [ (bal oldali szögletes zárójel), ]
(jobb oldali szögletes zárójel), \ (fordított törtvonal), | (függőleges vonal), ` (fordított ékezet vagy
aposztróf), ~ (hullámvonal), { (bal oldali kapcsos zárójel), valamint } (jobb oldali kapcsos zárójel).

f) Ha az összes előzőeket és az alábbi szimbólumokat is használni szeretné, érintse meg a

Mind

elemet: ? (kérdőjel) és ! (felkiáltójel).

g) Miután a legördülő listában az egyik opcióra vonatkozóan beállította a viszonyítási pontot, egy ujjal

érintse meg duplán a kívánt elemet.

7. A BlackBerry Screen Reader beállításaiból a következőképpen léphet ki:

• A képernyő kis méretre állításához húzza lentről felfelé az ujját. Ha készüléke rendelkezik

görgetőpaddal, ne érjen hozzá, amikor elhúzással oldja fel a képernyőt. Húzza az ujját felfelé a
görgetőpad bal vagy jobb oldalától kiindulva. Miközben a viszonyítási pont a lekicsinyített
alkalmazáson van, két ujját használva érintse meg duplán az alkalmazás bezárásához.

• A viszonyítási pont beállításához érintse meg a elemet, amely a képernyő bal alsó részén

látható. A Kisegítő lehetőségek képernyőre való visszatéréshez érintse meg duplán a elemet,
amely a képernyő bal alsó részén látható. A viszonyítási pont beállításához érintse meg a
elemet, amely a képernyő bal alsó részén látható. Ezután a Rendszerbeállítások képernyőre való
visszatéréshez érintse meg újból a elemet, amely a képernyő bal alsó részén látható. Miközben
a viszonyítási pont a lekicsinyített alkalmazáson van, két ujját használva érintse meg duplán az
alkalmazás bezárásához.