Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Jelszavak és zárolás

background image

Jelszavak és zárolás

Többféle típusú zár, PIN-kód és jelszó használható a BlackBerry készülék védelme érdekében.

Ha készülékét munkahelyi célra használja, előfordulhat, hogy a vállalat már gondoskodott biztonsági
beállításokról, például a jelszavas védelemről.

BlackBerry ID

A BlackBerry ID azonosító egy olyan e-mail cím és jelszó, amely kényelmes hozzáférést biztosít a
BlackBerrywebhelyeihez, alkalmazásaihoz és szolgáltatásaihoz. Ha lecseréli BlackBerry készülékét,
aBlackBerry ID segítségével átviheti az adatokat az új készülékre. Ha bekapcsolja a BlackBerry Protect
alkalmazást, és készülékét bármikor elveszti vagy ellopják, a készüléket megtaláló személy nem tudja
beállítani a készüléket az Ön BlackBerry ID azonosítójának ismerete nélkül.

Győződjön meg arról, hogy azonos BlackBerry ID azonosítót használ minden BlackBerry készüléke
esetében.

A BlackBerry ID bejelentkezve többek közt a következőkre van lehetősége:

• Bekapcsolhatja a BlackBerry Protect alkalmazást a készülék helyének meghatározásához és a

készüléken levő adatok védelméhez arra az esetre, ha készülékét elveszítené vagy ellopnák.

• Nyomon követheti a BlackBerry World webhelyről végzett vásárlásokat és fizetéseket.
• Igénybe veheti a BBM -funkciókat: például biztonsági másolatot készíthet a BBM-partnerekről,

valamint áthelyezheti azokat új BlackBerry készülékére.

Jelszavas zárolás és képernyőzárolás

Amikor a készülék zárolva van, továbbra is fogadhat értesítéseket új e-mailekről és szöveges üzenetekről
(SMS és MMS üzenetekről), vészhívást kezdeményezhet, megtekintheti az akkumulátor töltöttségi
szintjét, riasztást állíthat be, illetve fényképet készíthet.

Az akkumulátorral való takarékoskodás és a gombok véletlen megnyomásának elkerülése érdekében
zárja le a képernyőt. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében állítson be
jelszót készülékén. A még nagyobb biztonság érdekében kéttényezős hitelesítést is beállíthat, és
intelligens kártyát használhat a készülék zárolásának feloldásához.

A megjelenítési és biztonsági beállítások között megadhatja, hogy a készülék egy adott időtartamú
inaktivitást követően lezárja magát. A zárolt képernyőn megjelenő egyedi üzenetet is megadhat.

Biztonság és biztonsági másolat

Felhasználói útmutató

285

background image

Az elfelejtett jelszót nem lehet visszakeresni.A BlackBerry azt ajánlja, hogy rendszeresen készítsen
biztonsági másolatot adatairól. Ha tíz alkalommal hibás jelszót adnak meg, a készülék alapértelmezés
szerint biztonsági okokból minden adatot töröl.

BlackBerry Balance és a munkatárhelyjelszó

Ha készülékét a vállalati hálózathoz társítja, előfordulhat, hogy a rendszergazda bekapcsolja a
BlackBerry Balance technológiát.A BlackBerry Balance szolgáltatás a készülék adott tárhelyeinek
elkülönítésére és biztonságossá tételére alkalmas, tehát lehetőség van kizárólag munkahelyi, illetve
személyes tárhelyek létrehozására.

A rendszergazda előírhatja munkatárhelyjelszó megadását a vállalathoz kapcsolódó fájlokhoz,
alkalmazásokhoz és adatokhoz, tehát például a munkahelyi e-mail fiókjához való hozzáféréshez. A
rendszergazda által beállított szabályok határozzák meg, hogy használhat-e azonos jelszót a
munkatárhelyhez és a készülékhez.

Ha a munkatárhely jelszavát az engedélyezett számúnál többször adja meg, a rendszer törli a
munkatárhelyet és minden adatát. A jelszómegadási kísérletek megengedett számát a BlackBerry
Balance beállításai között csökkentheti és növelheti.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a rendszergazda nem engedélyezi a munkatárhely egyes jelszavas
zárolási beállításainak (például kötelező jelszómegadás vagy időtúllépés időtartama) módosítását,
valamint azonos jelszó használatát a munkatárhelyhez és a készülékhez.

Hálózat zárolási és feloldási kódja

Ha például elutazik, és helyi szolgáltató hálózatát szeretné használni, más szolgáltató SIM-kártyájának
használatához igényelhet feloldási kódot (MEP-kódot) jelenlegi szolgáltatójától, és megváltoztathatja a
Telefonhálózat zárolása beállításait SIM-kártyáján.

Ha túllépi a feloldási kód megadására vonatkozó kísérletek számát, a SIM-kártya csak segélyhívásokat
engedélyez. További segítségért forduljon a szolgáltatóhoz.

SIM-kártya PIN-kódok

Két különböző PIN-kódot állíthat be a készülékben lévő SIM-kártyához. SIM-kártyához beállított PIN-kód
segítségével megakadályozhatja a SIM-kártyája egy másik készülékben való jogosulatlan használatát.
Ha például elveszíti a SIM-kártyáját, és valaki megkísérli azt egy másik készülékben használni, a SIM-
kártya csak a megfelelő PIN-kód megadása után használható. Ha túllépi a SIM-kártya PIN-kódjának
megadására vonatkozó kísérletek számát, a SIM-kártya nem fog tovább működni. A SIM-kártya
letiltásának feloldásához és a PUK-kódért forduljon a mobilszolgáltatóhoz.

A SIM-kártya PIN2-kódját bizonyos telefonszolgáltatások (például rögzített számok hívása)
engedélyezéséhez tervezték.

A SIM-kártya PIN-kódját kérje a mobilszolgáltatótól, majd kapcsolja be a SIM-kártya biztonságot a
készülék beállításainál.

Biztonság és biztonsági másolat

Felhasználói útmutató

286