Porsche Design P 9982 from BlackBerry - A készülék zárolása vagy feloldása

background image

A készülék zárolása vagy feloldása

Tipp: A Bekapcsolás/Lezárás gomb rövid megnyomásával a készülék alvó módba helyezhető. Ez
segíthet az akkumulátor töltöttségi szintjének megőrzésében.

A képernyő zárolása

A képernyő zárolásával megakadályozhatja, hogy a BlackBerry készülék véletlenül üzenetet küldjön vagy
hívást kezdeményezzen. A képernyő zárolása nem kapcsolja ki a bejövő hívások vagy üzenetek
kijelzését.

Nyomja meg a készülék felső részén lévő

Bekapcsolás/Zárolás gombot.

A képernyő zárolásának feloldásához húzza felfelé az ujját a képernyő alsó részétől indulva.

A készülék zárolása jelszóval

Egyszerű megoldást keres BlackBerry készülékén tárolt adatai védelmére, illetve a készülék jogosulatlan
használatának megakadályozására? Jelszót állíthat be, melynek segítségével zárolhatja készülékét, ha
az nincs lezárva vagy nincs használatban.

1. Ha még nem rendelkezik jelszóval, a kezdőképernyő felső részétől indulva húzza lefelé ujját a

képernyőn. Érintse meg a következőket:

Beállítások > Biztonság és adatvédelem > A készülék

jelszava. Tegye a következők egyikét:

• Ha szeretne betűkből és számokból álló jelszót beállítani a készülékén, kapcsolja be

A készülék

jelszava kapcsolót. Adjon meg jelszót.

• Ha egy csak számokból álló gyors jelszót szeretne beállítani, kapcsolja be az

Egyszerű jelszó

kapcsolót. Adjon meg jelszót.

2. A készülék zárolásához végezze el a következő műveletek egyikét:

• Hosszan nyomja meg a Bekapcsolás/Zárolás gombot. Érintse meg a lehetőséget.
• Ha be szeretné állítani, hogy a készülék megadott idő elteltével automatikusan zárolva legyen, a

kezdőképernyőn a képernyő felső részétől indulva húzza lefelé ujját a képernyőn. Érintse meg a
Beállítások > Biztonság és adatvédelem > A készülék jelszava elemet. Válasszon ki egy
időtartamot a

Készülék lezárása ezután: legördülő listából.

• Ha be szeretné állítani, hogy a készülék BlackBerry tokba helyezésekor automatikusan lezárjon, a

kezdőképernyőn a felső résztől indulva húzza lefelé az ujját. Érintse meg a

Beállítások >

Biztonság és adatvédelem > A készülék jelszava elemet. Kapcsolja be az Eszköz lezárása, ha
a tartóban van
kapcsolót.

Biztonság és biztonsági másolat

Felhasználói útmutató

287

background image

• Ha szeretné megengedni, hogy egy aktív alkalmazás megakadályozza a készülék zárolását

(például ha filmet néz a Videó alkalmazással), húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől
indulva. Érintse meg a

Beállítások > Biztonság és adatvédelem > A készülék jelszava

elemet. Kapcsolja be

Az alkalmazások megnövelhetik a jelszózárolási időt kapcsolót.

A készülék zárolásának feloldásához nyomja meg a

Bekapcsolás/Zárolás gombot. Húzza felfelé az ujját

a képernyő alsó részétől indulva. Amikor a rendszer kéri, adja meg a készülék jelszavát.

A készülék zárolása a munkaterület jelszavával

Ha BlackBerry készüléke BlackBerry Balance technológia segítségével választja külön a munkahelyi és a
személyes jellegű tevékenységeket, a rendszergazda által megadott beállításoktól függően előfordulhat,
hogy ugyanazt a jelszót használhatja munkatárhelye, illetve készüléke jelszavaként.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a Beállítások > Biztonság és adatvédelem > A készülék jelszava > BlackBerry

Balance elemet.

3. Ha rendszer kéri, adja meg munkatárhelye jelszavát.
4. Kapcsolja be a Felhasználás készülékjelszóként kapcsolót.
5. Adja meg a készüléke jelszavát. Érintse meg az OK gombot.
6. Adja meg a munkatárhelye jelszavát. Érintse meg az OK gombot.

Képes jelszó létrehozása

Ahelyett, hogy beírna egy jelszót a készülék feloldásához, használhat egy titkos képet és számgesztust a
készülék egykezes feloldásához. Válasszon egy képet és egy számot, és állítsa be a kombinációt. A
kombinációk száma közel végtelen!

A képes jelszó használatának engedélyezéséhez először be kell állítani a készülék jelszavát. A
készülékjelszó akkor is szükséges lehet, ha elfelejti a képes jelszót, vagy jelszót kell megadnia, ha a
BlackBerry készülékhez számítógépéről szeretne hozzáférni.

Ha készüléke BlackBerry Balance technológiát használ, a

Balance beállításai alatt kapcsolja ki a

Használja készülékjelszóként lehetőséget.

1. A kezdőképernyőn húzza az ujját a képernyő tetejétől lefelé.
2. Érintse meg a következőket: Beállítások > Biztonság és adatvédelem > A készülék jelszava.
3. Kapcsolja be a Képes jelszó kapcsolót.
4. Adja meg a készülék jelszavát.
5. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Tipp: A képes jelszó létrehozásakor vagy a készülék zárolásának feloldásakor a képernyőn bárhova
húzhatja az ujját, hogy jól lássa, hogy a szám hova kerül.

Biztonság és biztonsági másolat

Felhasználói útmutató

288

background image

Készülék feloldása hálózati feloldási kóddal

Keresse fel szolgáltatóját, ha szeretne hozzájutni BlackBerry készülékének feloldási kódjához.

Lehetséges, hogy készüléke hálózatilag van lezárva, ami miatt készüléke csak a jelenlegi szolgáltatóval
engedélyezi a mobilhálózati kapcsolatot. Ha külföldre szeretne utazni, és egy másik szolgáltató SIM-
kártyáját szeretné használni, lehet, hogy meg kell adnia a feloldási kódot.

Tipp: Hogy megnézhesse, készüléke jelenleg melyik szolgáltatóval van kapcsolatban, a kezdőképernyőn
húzza ujját lefelé a képernyő felső részétől. Érintse meg a

Beállítások > Névjegy elemet. Érintse meg

a

Kategória legördülő listán a SIM-kártya elemet.

1. A kezdőképernyőn húzza lefelé az ujját a képernyő felső részétől.
2. Érintse meg a Beállítások > Biztonság és adatvédelem > SIM-kártya lehetőséget.
3. A Telefonhálózat zárolása részen érintse meg a zárolt elemet.
4. Amikor a rendszer kéri, adja meg a feloldási kódot.

FIGYELEM: Biztonsági okokból a feloldási kód csak tíz alkalommal adható meg hibásan. Ha túllépi a
feloldási kód megadására vonatkozó kísérletek számát, a SIM-kártya csak segélyhívásokat engedélyez.
További segítségért forduljon a szolgáltatóhoz.