Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Fontos üzenetek megtekintése a BlackBerry Priority Hub funkcióval

background image

Fontos üzenetek megtekintése a BlackBerry Priority Hub funkcióval

A BlackBerry Priority Hub funkció kiemeli a fontos üzeneteket, így gyorsan megtalálhatja ezeket a
BlackBerry Hub alkalmazásban.

A prioritásos üzenetek azonosításához a BlackBerry készülék több feltételt is figyel: például, hogy az
üzenet fontosként van-e megjelölve, a feladó állandó partner-e stb.

BlackBerry Hub és e-mail

Felhasználói útmutató

67

background image

A készüléket segítheti a fontos üzenetek felismerésében, ha módosítja az üzenetek prioritását. Ha
például egy üzenetet fontosnak tart, de az nem szerepel a BlackBerry Priority Hub listájában,
hozzáadhatja.

Csak a prioritásos üzenetek megtekintése

A BlackBerry Hub alkalmazásban tegye a következők egyikét:

• Érintse meg a > Priority Hub elemet.
• Ha a Szűrőfeltételek kiválasztása paraméter a Prioritásos üzenetre van állítva, ujjait egymáshoz

közelítve kinagyíthatja a prioritásos üzeneteket.

Tipp: Meghatározhatja, hogy nagyításkor mely üzenetek jelenjenek meg. Érintse meg a BlackBerry Hub
alkalmazásban a

> >

Megjelenítés és műveletek elemet. A Szűrőfeltételek kiválasztása

legördülő listában válassza ki a

Prioritásos üzenetek, Olvasatlan üzenetek, Megjelölt üzenetek,

Piszkozat üzenetek, Értekezletmeghívások, Elküldött üzenetek vagy 1. szintű üzenetek lehetőséget.

Üzenet hozzáadása vagy eltávolítása a BlackBerry Priority Hub funkciónál

Ha hozzáadja a megfelelő üzeneteket a BlackBerry Priority Hub funkcióhoz, illetve eltávolítja onnan a
nem megfelelő üzeneteket, azzal elősegíti, hogy BlackBerry készüléke a jövőben helyesen jelölje ki a
prioritásos üzeneteket.

1. A BlackBerry Hub alkalmazásban érintsen meg hosszan egy üzenetet.

• Ha hozzá kíván adni egy üzenetet a BlackBerry Priority Hub funkcióhoz, érintse meg a elemet.
• Ha el kíván távolítani egy üzenetet a BlackBerry Priority Hub funkcióból, érintse meg a elemet.

2. Adja meg a párbeszédablakban a döntése okát.
3. Érintse meg az OK elemet.

A prioritásosként megjelölt üzenetek típusának módosítása

Beszélgetés indításakor ha egy üzenet feladójának az Önével azonos a vezetékneve, vagy ha az üzenet
nagyon fontosként van megjelölve, akkor ezek az üzenetek bekerülnek a BlackBerry Priority Hub
listájába. Ezek a beállítások külön-külön kikapcsolhatók.

1. Érintse meg a BlackBerry Hub alkalmazásban a > > Priority Hub elemet.
2. Kapcsolja ki a következő kapcsolókat: A feladónak ugyanaz a vezetékneve, mint nekem, Üzenet

nagy fontossággal küldve, illetve Én kezdtem a beszélgetést.

Prioritási szabály létrehozása

Létrehozhat olyan szabályt, hogy adott fiókból származó, adott tárgyú üzenetek vagy adott feltétellel
rendelkező üzenetek a BlackBerry Priority Hub alkalmazásba kerüljenek. 1. szintű figyelmeztetést is
bekapcsolhat egyes üzenetekhez, hogy testreszabott értesítést kapjon, ha ilyen üzenet érkezik.

1. Érintse meg a > > Priority Hub elemet.
2. Érintse meg a elemet.

BlackBerry Hub és e-mail

Felhasználói útmutató

68

background image

3. Végezze el a következő műveletek egyikét:

• Ha egy szabályhoz nevet szeretne felvenni, adja meg a nevet a

Szűrő neve mezőben.

• Ha ki szeretné választani a fiókot, amelyre az adott szabály vonatkozik, válasszon egy fiókot a

Fiók legördülő listából.

• Ha prioritásosként meg szeretne jelölni bizonyos e-mail címekről érkező üzeneteket, adja meg az

e-mail címet a

Feladó mezőben.

• Ha prioritásosként meg szeretne jelölni bizonyos e-mail címekre küldött üzeneteket, adja meg az

e-mail címet a

Címzett mezőben.

• Ha adott tárgyú üzeneteket prioritásosként szeretne megjelölni, adja meg a tárgyat a

Tárgy

mezőben.

• Ha meg szeretné jelölni a közvetlenül vagy másolatban Önnek küldött üzeneteket prioritásosként,

jelölje be a

Közvetlenül nekem küldve vagy a Másolat: nekem négyzetet.

• Ha meghatározott fontosságú üzeneteket prioritásosként szeretne megjelölni, válasszon egy

opciót a

Fontosság legördülő listában.

• 1. szintű figyelmeztetés szabályként való beállításához jelölje be az

1. szintű figyelmeztetés

bekapcsolása négyzetet.

4. Érintse meg a Létrehozás elemet.

Megjegyzés: Az 1. szintű figyelmeztetések elsőbbséget élveznek a meglevő értesítési beállításokkal
szemben. 1. szintű figyelmeztetés beállításakor az 1. szintű figyelmeztetésről egyéni csengőhanggal kap
értesítést. A BlackBerry Hub az 1. szintű üzeneteket pirosan jeleníti meg. Az 1. szintű figyelmeztetések
értesítés beállításainak módosításához érintse meg az

1. szintű figyelmeztetések értesítési beállításai

lehetőséget.

A BlackBerry Priority Hub kikapcsolása

1. Érintse meg a BlackBerry Hub alkalmazásban a > > Priority Hub elemet.
2. Kapcsolja ki a Priority Hub lehetőséget.