Bantuan Porsche Design P 9982 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9982 Smartphone

Panduan Pengguna

Versi: 10.3.2

background image

Diterbitkan: 2015-06-22
SWD-20150622100501539

background image

Kandungan

Persediaan dan asas.................................................................................................................................. 5

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................ 5
Peranti anda sepintas lalu............................................................................................................................ 7
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ...........................................................................................8
Ikon pemberitahuan....................................................................................................................................14
Ikon Menu...................................................................................................................................................15
Menyediakan peranti anda......................................................................................................................... 16
Menggunakan gerak isyarat ...................................................................................................................... 20
Interaksi lanjutan.........................................................................................................................................26
Memperibadikan peranti anda....................................................................................................................28
Penukaran Peranti...................................................................................................................................... 29
Mengenai BlackBerry ID ............................................................................................................................ 40

Telefon dan suara..................................................................................................................................... 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Pemberitahuan dan nada dering................................................................................................................ 51
Mel Suara....................................................................................................................................................57

BlackBerry Hub dan e-mel.......................................................................................................................61

BlackBerry Hub dan e-mel......................................................................................................................... 61
joyn untuk peranti BlackBerry 10 .............................................................................................................. 89

Media......................................................................................................................................................... 93

Menukar kelantangan media...................................................................................................................... 93
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong......................................................... 93
Rangkaian dan Sambungan: Media........................................................................................................... 94
Kamera....................................................................................................................................................... 94
Gambar.....................................................................................................................................................104
Muzik........................................................................................................................................................ 112
Video.........................................................................................................................................................116
BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................120
Perkongsian media................................................................................................................................... 123

Tetapan....................................................................................................................................................125

Menyesuaikan tetapan peranti anda........................................................................................................ 125
Mengemas kini perisian peranti anda.......................................................................................................129
Bateri dan kuasa.......................................................................................................................................131
Sambungan.............................................................................................................................................. 138

background image

Papan Kekunci BlackBerry dan menaip................................................................................................... 167
Bahasa......................................................................................................................................................173
Kaedah input papan kekunci.................................................................................................................... 175
Paparan skrin............................................................................................................................................180
Kebolehcapaian........................................................................................................................................ 182
Kad media dan storan.............................................................................................................................. 203
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ............................................................................. 207

Aplikasi dan ciri.......................................................................................................................................219

Menyusun aplikasi.................................................................................................................................... 219
Perihal BlackBerry Assistant ....................................................................................................................221
Kalendar....................................................................................................................................................226
Kenalan.....................................................................................................................................................236
Jam........................................................................................................................................................... 242
Aplikasi Android........................................................................................................................................246
Peta dan GPS........................................................................................................................................... 248
Pelayar...................................................................................................................................................... 255
Tag Pintar ................................................................................................................................................ 262
Pengurus Fail ........................................................................................................................................... 266
Kalkulator..................................................................................................................................................269

Produktiviti dan kerja............................................................................................................................. 271

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ..............................................................................271
Ingat..........................................................................................................................................................278

Keselamatan dan sandaran................................................................................................................... 285

Kata laluan dan mengunci........................................................................................................................ 285
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri................................................................. 292
BlackBerry Protect ...................................................................................................................................293
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda................................................................ 294
Tetapan keselamatan............................................................................................................................... 295
Password Keeper .................................................................................................................................... 298

Notis undang-undang.............................................................................................................................303