Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lihat acara anda

background image

Lihat acara anda

Anda boleh melihat acara kalendar anda untuk sehari, seminggu atau sebulan. Anda juga boleh pergi ke
suatu tarikh tertentu dalam mana-mana pandangan kalendar dengan mengetik

.

1. Dalam aplikasi Kalendar, ketik .
2. Lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk melihat acara untuk sehari, ketik .
• Untuk melihat acara untuk seminggu, ketik . Cuba gunakan gerak isyarat mencubit untuk

mengezum masuk dan melihat paparan yang lebih terperinci.

• Untuk melihat acara untuk sebulan, ketik . Nombor yang ditunjukkan pada kalendar bergantung

kepada bilangan acara yang ditempah untuk hari kerja: lebih besar nombornya, lebih banyak
perkara yang telah dirancang untuk hari itu. Ketik pada hari kerja untuk melihat agenda anda
dalam senarai di sebelah bawah skrin.

• Untuk melihat setahun, dalam paparan bulan, leret ke kiri.
• Untuk melihat paparan agenda, ketik .

Petua: Untuk menatal melalui berbilang bulan dalam kalendar anda, dalam paparan bulan, leret ke atas
atau bawah di skrin.