Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tukar tetapan lalai acara

background image

Tukar tetapan lalai acara

Anda boleh menukar panjang lalai, masa peringatan dan selang tidur sekejap untuk acara atau
mesyuarat anda.

1. Dalam aplikasi Kalendar, leret ke bawah dari sebelah atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Umum.

• Untuk menukar tempoh mesyuarat dijadualkan, ketik tempoh baru dalam senarai juntai bawah

Tempoh Mesyuarat.

• Untuk menukar masa peringatan lalai acara, ketik masa baru dalam senarai juntai bawah

Peringatan Mesyuarat atau Peringatan Mesyuarat Sepanjang Hari.

• Untuk menukar selang tidur sekejap, ketik masa tidur sekejap baru dalam senarai juntai bawah

Selang Tidur Sekejap.