Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Cipta kumpulan kenalan dalam aplikasi Kenalan

background image

Cipta kumpulan kenalan dalam aplikasi Kenalan

Anda boleh mengumpulkan kenalan bersama-sama supaya anda boleh menghantar mesej kepada
semua orang dalam kumpulan, menyediakan mesyuarat, dan berkongsi fail dengan mudah. Anda boleh
mencari kumpulan anda dalam senarai kenalan atau menapis senarai kenalan anda supaya memaparkan
kumpulan kenalan anda sahaja.

1. Dalam aplikasi Kenalan, ketik .
2. Dalam medan Nama Kumpulan, taipkan nama untuk kumpulan kenalan.
3. Ketik > .
4. Pilih kenalan untuk ditambah pada kumpulan.
5. Ketik Selesai.
6. Ketik Simpan.

Menambah kenalan pada kumpulan kenalan

1. Dalam aplikasi Kenalan, ketik kumpulan kenalan.
2. Ketik > .
3. Pilih kenalan untuk ditambah pada kumpulan.
4. Ketik Selesai.
5. Ketik Simpan.

Mengalih keluar kenalan daripada kumpulan kenalan

1. Dalam aplikasi Kenalan, ketik kumpulan kenalan.
2. Ketik .
3. Bersebelahan nama kenalan, ketik .
4. Ketik Simpan.

Menamakan semula kumpulan kenalan

1. Dalam aplikasi Kenalan, ketik kumpulan kenalan.
2. Ketik .
3. Dalam medan Nama Kumpulan, taipkan nama baru untuk kumpulan.
4. Ketik Simpan.

Aplikasi dan ciri

Panduan Pengguna

239