Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menukar kenalan dalam aplikasi Kenalan

background image

Menukar kenalan dalam aplikasi Kenalan

Tambah atau tukar gambar kenalan

1. Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan > .

• Untuk menggunakan gambar daripada akaun rangkaian sosial yang telah anda tambahkan, ketik

salah satu gambar yang tersedia pada sebelah atas skrin.

• Untuk menggunakan gambar yang disimpan, dalam kawasan gambar, ketik . Semak lalu ke

gambar itu.

• Jika disokong, untuk mengambil gambar dengan kamera, dalam kawasan gambar, ketik . Ketik

. Ambil gambar. Jika perlu, pangkas atau edit gambar. Ketik

Selesai.

2. Ketik Simpan.

Tukar maklumat kenalan

1. Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan > .
2. Buat perubahan anda. Untuk memaparkan medan tambahan, ketik .
3. Ketik Simpan.

Padam kenalan

1. Sentuh dan tahan kenalan.
2. Ketik .

Menyalin kenalan ke akaun lain atau lokasi storan

Jika anda mempunyai berbilang akaun di peranti BlackBerry, anda mungkin dapat menyalin kenalan ke
salah satu akaun atau kad SIM anda.

1. Dalam aplikasi Kenalan, sentuh dan tahan kenalan.

Aplikasi dan ciri

Panduan Pengguna

238

background image

2. Ketik .
3. Pilih kotak semak bersebelahan akaun atau lokasi storan.
4. Ketik Selesai.