Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menyalin kenalan ke dan dari kad SIM anda

background image

Menyalin kenalan ke dan dari kad SIM anda

Kad SIM anda boleh menyimpan nama kenalan dan nombor telefon. Menyalin kenalan ke dan dari kad
SIM anda membenarkan anda memindahkan kenalan dari satu peranti ke peranti lain dengan mudah.
Apabila anda memasukkan kad SIM ke dalam peranti BlackBerry anda, anda dapat melihat kenalan
yang disimpan pada kad SIM dalam senarai kenalan anda. Anda boleh menyalin kenalan kad SIM anda
ke ingatan peranti supaya kenalan tersedia kepada anda walaupun kad SIM dikeluarkan.

Anda turut dapat menggunakan BlackBerry Link untuk menyandarkan kenalan anda pada komputer.

Nota: Jika anda menambahkan akaun kerja pada peranti anda dan pentadbir anda menghidupkan
BlackBerry Balance, anda tidak dapat menyalin kenalan tempat kerja ke kad SIM anda.

1. Dalam aplikasi Kenalan, leret ke bawah dari sebelah atas skrin.
2. Ketik .

• Untuk menyalin semua kenalan dari kad SIM ke memori peranti anda, ketik

Import Kenalan dari

Kad SIM.

• Untuk menyalin semua kenalan dari memori peranti ke kad SIM anda, ketik

Salin Kenalan dari

Peranti ke Kad SIM.

• Untuk melihat kenalan kad SIM dan menentukan kenalan yang hendak disalin ke peranti anda,

ketik

Urus Kenalan Kad SIM.

Aplikasi dan ciri

Panduan Pengguna

236