Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Namakan semula folder

background image

Namakan semula folder

1. Pada skrin utama, ketik folder.
2. Di bawah skrin, sentuh dan tahan nama folder.
3. Taipkan nama folder yang baru.
4. Ketik Namakan Semula.