Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tinggalkan aplikasi atau tutup aplikasi

background image

Tinggalkan aplikasi atau tutup aplikasi

Daripada menutup aplikasi selepas anda selesai menggunakannya, anda boleh menjadikan berbilang
tugas lebih mudah dengan meminimumkan aplikasi. Anda boleh melihat aplikasi yang dibuka disusun
sebagai Bingkai Aktif pada skrin utama dan anda boleh mengetik Bingkai Aktif untuk mengembalikan
aplikasi kepada skrin penuh. Selepas anda meminimumkan aplikasi, anda boleh menutupnya dari skrin
utama.

1. Untuk meminimumkan aplikasi, leret ke atas dari bawah skrin. Aplikasi ini disusun sebagai Bingkai

Aktif pada skrin utama.

2. Untuk menutup aplikasi selepas anda meminimumkannya, pada skrin utama, pada Bingkai Aktif,

ketik .