Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ikon sijil tapak web

background image

Ikon sijil tapak web

Ikon

Penerangan

Identiti tapak web telah disahkan dengan sijil pengesahan lanjutan daripada
pihak berkuasa perakuan yang dipercayai.

Identiti tapak web telah disahkan dengan sijil disahkan domain daripada pihak
berkuasa perakuan yang dipercayai.

Sesetengah bahagian laman web adalah selamat manakala bahagian lain laman
web tidak selamat. Berhati-hati jika anda memasukkan maklumat sensitif di
laman web.

Laman web mungkin tidak selamat kerana sijilnya tidak diketahui. Memasukkan
maklumat sensitif di laman web tidak digalakkan.