Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kongsi pautan atau gambar

background image

Kongsi pautan atau gambar

Anda boleh berkongsi item di web melalui e-mel, SMS, Facebook, Twitter, BBM dan pelbagai cara lagi.

Dalam Pelayar BlackBerry, lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk berkongsi halaman web yang sedang anda lihat, ketik > .

Aplikasi dan ciri

Panduan Pengguna

256

background image

• Untuk berkongsi pautan atau gambar, sentuh dan tahan pautan atau gambar itu. Ketik .