Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Hidupkan sokongan suara dalam mod pembaca

background image

Hidupkan sokongan suara dalam mod pembaca

Dengan sokongan suara, anda boleh mendengar semua atau sebahagian artikel yang dibaca dengan
kuat semasa anda berada dalam mod pembaca.

1. Ketik .
2. Lakukan mana-mana perkara berikut:

• Untuk menjeda sokongan suara, ketik .
• Untuk menyambung semula sokongan suara, ketik .
• Untuk mendengar bahagian dokumen tertentu, pilih blok teks. Ketik .