Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menyimpan halaman web

background image

Menyimpan halaman web

Anda boleh menyimpan halaman web dalam format HTML supaya anda boleh mengakses halaman web
apabila anda di luar talian atau menghantar halaman web sebagai lampiran.

1. Pada halaman web, ketik > .
2. Pilih lokasi yang anda inginkan untuk menyimpan laman web.