Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lihat sejarah penyemakan lalu anda

background image

Lihat sejarah penyemakan lalu anda

1. Dalam Pelayar, pada halaman web, ketik .
2. Ketik .

Untuk menutup sejarah menyemak imbas anda, ketik .

Petua: Untuk melihat halaman web sebelumnya daripada sesi semak imbas semasa anda, pada
halaman web, sentuh dan tahan sehingga sejarah anda kelihatan.

Padam sejarah penyemakan lalu anda

1. Dalam , ketik Pelayar.
2. Ketik .

• Untuk memadamkan semua sejarah penyemakan lalu anda, ketik .

Aplikasi dan ciri

Panduan Pengguna

259

background image

• Untuk memadamkan halaman web tertentu daripada sejarah penyemakan anda, sentuh dan tahan

imej kecil untuk halaman web itu. Ketik

.

• Untuk memadam sejarah menyemak imbas anda bagi hari tertentu, sentuh dan tahan hari. Ketik

.