Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mengatur penanda halaman anda

background image

Mengatur penanda halaman anda

Anda dapat menemui halaman web yang dicari dengan lebih mudah sekiranya penanda halaman anda
diatur dengan baik.

Aplikasi dan ciri

Panduan Pengguna

258

background image

Tukar penanda halaman

Anda boleh menukar nama atau alamat web penanda halaman.

1. Dalam Pelayar, ketik > .
2. Sentuh dan tahan penanda halaman.
3. Ketik .
4. Taipkan nama atau alamat web yang baru.

Tambah, namakan semula atau padamkan tag penanda halaman

Tag membantu anda mengkategorikan penanda buku anda supaya anda dapat menemuinya dengan
lebih pantas. Contohnya, anda mungkin menggunakan tag untuk menyusun laman web berkaitan berita
atau blog kegemaran anda.

Dalam Pelayar BlackBerry, ketik

>

.

• Untuk menambahkan tag, sentuh dan tahan penanda halaman. Ketik . Dalam medan Tambah tag,

taipkan nama tag.

• Untuk menamakan semula tag, ketik Tag. Sentuh dan tahan tag. Ketik . Taip nama baru untuk tag.
• Untuk mengalih keluar tag daripada penanda buku, sentuh dan tahan penanda buku. Ketik . Ketik

tag.

• Untuk memadamkan semua tika tag, ketik Tag. Sentuh dan tahan tag. Ketik .

Padam penanda halaman

1. Dalam Pelayar, ketik > .
2. Sentuh dan tahan penanda halaman.
3. Ketik .