Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Bekerja dengan fail zip

background image

Bekerja dengan fail zip

Zip fail dan folder

Zip fail anda untuk membantu mengurangkan ruang memori. Anda boleh zip satu fail atau folder atau zip
berbilang fail atau folder. Anda juga boleh zip semua fail dalam folder tertentu menggunakan pilihan Zip
Semua.

Sentuh dan tahan fail atau folder.

• Untuk zip satu fail atau folder, ketik .
• Untuk zip berbilang fail atau folder, ketik . Ketik fail atau folder yang anda ingin zip, kemudian ketik

.

Aplikasi dan ciri

Panduan Pengguna

268

background image

Nyahzip fail

Anda boleh menyahzip fail dan juga pratonton kandungannya. Semasa anda menyahzip fail, satu folder
dibuat dengan nama yang sama dengan fail zip. Kandungan yang dinyahzip boleh dilihat dalam folder
ini.

• Untuk melihat kandungan fail zip, ketik fail.
• Untuk menyahzip fail, sentuh dan tahan fail zip. Ketik .