Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mencari tempat atau alamat di atas peta

background image

Mencari tempat atau alamat di atas peta

Anda boleh menggunakan ciri GPS di peranti BlackBerry anda untuk mencari alamat tertentu atau jenis
lokasi dan melihat keputusan pada peta.

1. Dalam aplikasi Peta, dalam medan carian, masukkan alamat atau perkataan yang menerangkan,

seperti "kopi" atau "hospital".

2. Lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk melihat semua hasil carian sebagai pin di atas peta, tekan kekunci

Enter.

• Untuk melihat hasil carian khusus yang dipinkan di atas peta, ketik hasil carian.

3. Pada peta, untuk melihat lebih banyak maklumat mengenai lokasi, termasuk nombor telefon dan

ulasan, ketik nama lokasi.

4. Untuk mendapatkan arah, di sebelah hasil carian atau lokasi, ketik .

Petua: Apabila anda mencari jenis lokasi, contohnya "stesen minyak" dan anda melihat semua hasil
carian sebagai pin di atas peta, anda boleh melihat senarai terperinci jenis stesen minyak dan maklumat
tentang setiap lokasi. Untuk melihat senarai, selepas anda melihat hasil carian sebagai pin di atas peta,
di penjuru atas sebelah kanan skrin, ketik

.