Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kira semula laluan

background image

Kira semula laluan

Semasa melihat atau mendengar arahan belokan demi belokan, anda boleh mengira semula secara
manual arah anda semasa anda membelok ke laluan yang salah atau semasa anda inginkan arah lain
sebagai pilihan.

1. Jika anda dalam paparan tahap jalan, ketik skrin untuk menunjukkan bar navigasi.
2. Ketik > .