Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tunjukkan atau sembunyikan trafik

background image

Tunjukkan atau sembunyikan trafik

Jika data trafik tersedia, anda boleh memaparkannya sambil anda melihat peta atau melihat atau
mendengar arah belokan demi belokan dalam paparan aras jalan.

Lakukan salah satu perkara berikut:

• Dalam skrin peta, ketik > .
• Apabila melihat atau mendengar arah belokan demi belokan dalam paparan aras jalan, ketik > .

Untuk menyembunyikan data trafik, ketik

>

.