Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lihat alamat kenalan pada peta

background image

Lihat alamat kenalan pada peta

Jika anda telah menambahkan alamat pada entri dalam aplikasi Kenalan, anda boleh melihat lokasi
kenalan pada peta dan mendapatkan arah.

1. Dalam aplikasi Peta, ketik > .
2. Ketik Kenalan.
3. Sentuh dan tahan nama kenalan.
4. Ketik .