Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lihat tempat terbaru anda

background image

Lihat tempat terbaru anda

Peta BlackBerry mengingati dan mengaturkan 100 tempat terakhir yang anda cari supaya anda boleh
mengaksesnya semula dengan cepat.

1. Dalam aplikasi Peta, ketik > .
2. Ketik Terkini.