Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tag pintar kegemaran

background image

Tag pintar kegemaran

Anda boleh memudahkan pencarian tag pintar dengan menandakannya sebagai kegemaran.

1. Dalam aplikasi Tag Pintar, sentuh dan tahan tag yang anda ingin jadikan kegemaran.
2. Ketik .

Lihat tag pintar kegemaran anda

Dalam aplikasi Tag Pintar, ketik

>

.