Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Hantar e-mel dan mesej daripada BlackBerry Hub

background image

Hantar e-mel dan mesej daripada BlackBerry Hub

Dari BlackBerry Hub, anda boleh menghantar e-mel, SMS, mesej Facebook, mesej langsung Twitter,
mesej LinkedIn, mesej BBM atau mesej sembang jenis lain, bergantung pada pelan perkhidmatan
wayarles anda dan akaun yang telah anda tambahkan pada peranti BlackBerry anda. Apabila anda
mengetik

Karang, BlackBerry Hub mencadangkan jenis mesej berdasarkan mesej yang anda biasa

karang.

1. Dalam BlackBerry Hub, ketik .
2. Ketik jenis mesej.
3. Tambah atau pilih penerima mesej anda:

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

70

background image

• Untuk e-mel, taip nama kenalan atau alamat e-mel dalam medan

Kepada. Anda boleh mengetik

kenalan cadangan yang muncul di bawah medan

Kepada untuk menambahkan mereka pada

mesej dengan pantas.

• Untuk mesej Facebook, Twitter atau LinkedIn taip nama kenalan dalam medan

Kepada.

• Untuk mesej teks, taip nama kenalan atau nombor telefon.
• Untuk BBM dan mesej sembang lain, pilih kenalan daripada senarai.

4. Taip mesej anda.
5. Ketik Hantar atau kekunci Enter.

Balas kepada atau majukan e-mel

Dalam e-mel, lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk membalas e-mel, ketik .
• Untuk membalas kepada semua penerima e-mel, ketik .
• Untuk memajukan e-mel, ketik .

Petua: Apabila anda membalas e-mel, anda mempunyai pilihan untuk memadam teks dalam mesej asal.
Ketik

>

.

Lampirkan fail pada e-mel atau mesej teks

Jika pelan perkhidmatan wayarles anda menyokong mesej MMS, anda boleh menambahkan lampiran
pada mesej teks.

1. Semasa mengarang e-mel atau mesej teks, ketik .
2. Mencari fail.
3. Ketik fail.

Petua: Apabila anda menghantar e-mel dengan lampiran gambar, anda boleh mengecilkan saiz mesej
dengan mengurangkan saiz lampiran gambar. Pada skrin

Saiz Imej, ketik saiz. Ketik Hantar.

Tambahkan penerima SKT pada e-mel

1. Semasa mengarang mesej, ketik > .
2. Taip nama atau alamat e-mel kenalan.

Menghantar e-mel atau jemputan mesyuarat semasa mengarang mesej lain

Apabila anda mengarang e-mel, anda juga boleh menghantar jemputan mesyuarat kepada penerima
atau menghantar e-mel secara berasingan.

1. Semasa mengarang mesej, sentuh dan tahan nama dalam medan Kepada, SK atau SKT.
2. Lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk menghantar e-mel yang berasingan kepada penerima apabila membalas mesej, ketik .

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

71

background image

• Untuk menghantar jemputan mesyuarat kepada penerima, ketik .
• Untuk menambah penerima pada Kenalan anda, ketik .

Karang e-mel dalam format teks biasa

Anda boleh mengecilkan saiz mesej e-mel atau jalur e-mel dengan menukar format HTML kepada format
teks biasa.

1. Dalam e-mel, ketik .
2. Ketik .

Tukar format teks dalam e-mel

Menebalkan, mencondongkan dan menggaris bawah teks; buat senarai teratur dan bulet; dan tukar saiz
dan warna fon.

1. Semasa mengarang mesej, ketik

.

2. Gunakan bar alat format untuk mengenakan format pada teks anda.

Majukan mesej teks

1. Dalam BlackBerry Hub, sentuh dan tahan mesej.
2. Ketik .

Majukan mesej PIN sebagai e-mel

Anda mungkin ingin mengarkibkan maklumat yang anda hantar atau terima dalam mesej PIN. Anda
boleh memajukan mesej kepada diri sendiri atau orang lain sebagai e-mel.

1. Dalam BlackBerry Hub, sentuh dan tahan mesej PIN.
2. Ketik .