Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ikon e-mel selamat

background image

Ikon e-mel selamat

Ikon

Penerangan

E-mel ditandatangani secara digital.

E-mel disulitkan.

Mesej dalam folder ditandatangani secara digital.

Mesej dalam folder disulitkan.

Tandatangan digital berjaya disahkan.

Tiada maklumat yang mencukupi untuk mengesahkan tandatangan digital.

Tandatangan digital gagal disahkan.

Sijil dilampirkan pada e-mel.

Berbilang sijil dilampirkan pada e-mel.

Kekunci PGP dilampirkan pada e-mel.

Rantaian sijil dipercayai atau status sijil adalah bagus.

Terdapat ralat rantaian sijil atau status sijil.

Status sijil sedang ditentukan.

Rantaian sijil telah tamat tempoh.

Rantaian sijil telah ditarik balik.