Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Navigasi senarai mesej dan pemberitahuan anda

background image

Navigasi senarai mesej dan pemberitahuan anda

Dalam BlackBerry Hub, sentuh dan tahan bar tarikh.

• Untuk pergi ke mesej dan pemberitahuan untuk keesokan hari, ketik .

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

66

background image

• Untuk pergi ke mesej dan pemberitahuan untuk hari sebelumnya, ketik .
• Untuk pergi ke bahagian atas senarai mesej dan pemberitahuan anda, ketik

.

• Untuk pergi ke bahagian bawah senarai mesej dan pemberitahuan anda, ketik

.