Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tandakan mesej

background image

Tandakan mesej

Apabila anda menandakan mesej, mesej itu muncul dalam BlackBerry Remember, supaya anda dapat
menambahkan tarikh akhir, tag, nota suara dan fail lain pada mesej.

1. Dalam BlackBerry Hub, sentuh dan tahan mesej.
2. Ketik .