Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Hadkan kenalan dalam BlackBerry Hub

background image

Hadkan kenalan dalam BlackBerry Hub

Jika anda tidak mahu menerima mesej daripada akaun e-mel atau kenalan tertentu, anda boleh
menyekat mesej daripada muncul dalam BlackBerry Hub.

1. Dalam BlackBerry Hub, ketik > > Pengurusan Kenalan Terkini.
2. Sentuh nama kenalan untuk menambahnya ke senarai kenalan terhad.

Untuk mengalih keluar kenalan daripada senarai kenalan terhad, pada skrin

Pengurusan Kenalan

Terkini, ketik

, dan ketik nama kenalan.