Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menukar pilihan untuk mesej teks

background image

Menukar pilihan untuk mesej teks

Dalam BlackBerry Hub, ketik

> >

Mesej Teks.

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

85

background image

• Untuk menerima pemberitahuan apabila mesej teks anda dihantar atau dibaca, di bawah

SMS atau

MMS, hidupkan suis Sahkan Penghantaran atau suis Sahkan Dibaca.

• Untuk membenarkan peranti lain melihat apabila anda menerima atau membaca mesej teks dengan

lampiran, di bawah

MMS, hidupkan suis Benarkan Pengesahan Penghantaran atau suis Benarkan

Pengesahan Dibaca.

• Untuk menyekat mesej MMS yang tidak diingini, di bawah

MMS, hidupkan suis Tolak Mesej Tanpa

Nama atau suis Tolak Iklan.

• Untuk berhenti menerima mesej MMS semasa perayauan, di bawah

MMS, dalam senarai juntai

bawah

Mod Auto Dapatkan Semula, ketik Rumah Sahaja.

• Untuk menyahdayakan penggantian perkataan, matikan suis

Dayakan Penggantian Kata.

• Untuk hanya menghantar mesej teks apabila anda mengetik ikon hantar, matikan suis

Gunakan

Kekunci Enter Untuk Menghantar.

• Untuk menukar warna latar belakang perbualan mesej teks, hidupkan atau matikan suis

Latar Hitam.