Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Hidupkan joyn semasa perayauan

background image

Hidupkan joyn semasa perayauan

Semak dengan pembekal perkhidmatan wayarles anda untuk mengetahui yuran atau caj perayauan yang
mungkin dikenakan.

Jika anda sedang dalam perjalanan, anda boleh terus menggunakan joyn semasa perayauan.

1. Dalam BlackBerry Hub, ketik > .

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

90

background image

2. Ketik joyn.
3. Tetapkan suis Dayakan joyn Semasa Perayauan kepada Hidup.

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

91

background image

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

92