Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menyekat kenalan joyn

background image

Menyekat kenalan joyn

Jika anda menyekat kenalan joyn, anda tidak akan menerima sebarang mesej daripada kenalan dan
pemindahan fail ditolak secara automatik. Mesej ditapis ke folder Mesej Disekat dalam aplikasi joyn, dan
membaca pemberitahuan dimatikan.

1. Dalam BlackBerry Hub, ketik > .
2. Ketik joyn.
3. Ketik Pengguna disekat.
4. Taipkan nombor telefon atau nama kenalan joyn yang anda hendak sekat.

Untuk membuka sekatan kenalan, ketik

Nyahsekat di sebelah nama kenalan.