Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mulakan sembang joyn

background image

Mulakan sembang joyn

1. Dalam aplikasi Kenalan atau dalam paparan butiran kenalan, ketik

di sebelah nama kenalan.

2. Lakukan mana-mana perkara berikut:

• Taip mesej anda.
• Ketik emotikon.
• Untuk melampirkan gambar atau fail, ketik .

3. Ketik Hantar.

Petua: Anda juga boleh mencari, memulakan dan membalas sembang joyn anda dalam BlackBerry Hub.

Menjemput kenalan joyn yang lain untuk bersembang

Ada sesuatu yang perlu anda bincangkan dengan kumpulan? Anda boleh bersembang lebih daripada
satu orang untuk membantu membuat keputusan lebih cepat dan memastikan semua orang
dimaklumkan.

1. Di sebelah bawah sembang joyn, ketik > Cipta Kumpulan.
2. Ketik + untuk menambah kenalan lain. Ulangi langkah ini untuk setiap kenalan yang anda mahu

tambah.

3. Jika perlu, taipkan subjek sembang.
4. Taip mesej anda.
5. Ketik Hantar.

Memadam sembang joyn

Pada skrin sembang, ketik

>

.

BlackBerry Hub dan e-mel

Panduan Pengguna

89