Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Password Keeper

background image

Password Keeper

Anda boleh menggunakan aplikasi Password Keeper untuk menyimpan semua kata laluan, nama
pengguna dan soalan keselamatan anda dalam satu tempat. Jika anda ingin kata laluan yang sukar
untuk diteka, anda juga boleh menggunakan Password Keeper untuk menjana kata laluan rawak yang
mengandungi nombor, huruf dan simbol.

Password Keeper direka bentuk untuk menyulitkan kata laluan anda bagi melindunginya. Apabila anda
memasukkan kata laluan anda untuk aplikasi Password Keeper, kata laluan yang anda simpan dalam
aplikasi dinyahsulit supaya anda boleh melihatnya.