Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kunci Password Keeper

background image

Kunci Password Keeper

1. Dalam aplikasi Password Keeper, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Lakukan mana-mana perkara berikut:

• Untuk mengunci Password Keeper secara manual, ketik .
• Untuk menukar masa bagi Password Keeper dikunci secara automatik, ketik . Hidupkan atau

matikan mana-mana suis

Kunci.