Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menukar tetapan cerita anda

background image

Menukar tetapan cerita anda

1. Dalam BlackBerry Story Maker, ketik cerita.
2. Ketika cerita dimainkan, ketik skrin.
3. Ketik > .
4. Lakukan mana-mana perkara berikut:

• Untuk mengeluarkan tajuk dan penghargaan daripada cerita anda, matikan suis

Tajuk dan

Penghargaan.

• Untuk mengeluarkan kolaj daripada cerita anda, matikan suis

Atur Gambar dalam Kolaj.

• Untuk mengatur gambar dan video dalam susunan kronologi, matikan suis

Susun Semula Media

Secara Automatik.

• Untuk menyimpan kepanjangan video yang dirakam, matikan suis

Pangkas Video Secara

Automatik.

• Untuk melaraskan panjang cerita secara automatik agar sepadan dengan muzik yang anda pilih,

hidupkan suis

Laraskan Kepanjangan Cerita dengan Muzik.

Nota: Jika suis tidak tersedia, ia bermakna tema yang sedang digunakan dalam cerita anda tidak
menyokong tetapan tersebut atau cerita tidak mengandungi sebarang media yang terlibat dengan
tetapan tersebut. Contohnya, jika cerita anda mengandungi video, suis

Atur Gambar dalam Kolaj tidak

tersedia.