Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ikon gambar

background image

Ikon gambar

Bergantung kepada model peranti anda, sesetengah pilihan ini mungkin tidak tersedia untuk anda.
Contohnya, jika peranti anda tidak mempunyai kamera,

tidak kelihatan.

Ikon

Penerangan

Melihat semua gambar anda yang disusun mengikut tarikh anda
mengambil gambar atau menambah gambar pada peranti BlackBerry anda.

Melihat album gambar anda.

Melihat gambar yang anda tambah pada skrin Kegemaran.

Media

Panduan Pengguna

104

background image

Ikon

Penerangan

Tonton cerita yang peranti anda jana secara automatik pada skrin Tarikh.

Melihat gambar anda dipaparkan dalam tayangan slaid.

Mulakan aplikasi Kamera dan mengambil gambar atau merakam video.

Lihat gambar anda pada peta, yang disusun mengikut tempat gambar
tersebut diambil.

Lihat gambar yang anda ambil menggunakan aplikasi Kamera di ruang
kerja anda.