Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Melihat gambar anda pada peta

background image

Melihat gambar anda pada peta

Pada skrin Peta dalam aplikasi Gambar, anda boleh melihat lokasi gambar yang anda ambil. Ciri ini
memudahkan anda melihat semua gambar yang diambil di lokasi tertentu tanpa perlu mengisih folder
gambar.

Nota: Apabila anda melihat gambar anda pada peta, ikon

mewakili semua gambar yang diambil di

lokasi. Jika peta dizum keluar, ikon mewakili kawasan yang luas. Contohnya, jika peta dizum keluar ke
seluruh dunia, satu ikon mewakili semua gambar yang diambil di Kanada.

1. Dalam aplikasi Gambar, ketik > .
2. Cari lokasi di atas peta yang anda ingin melihat gambarnya. Pada peta, lakukan mana-mana perkara

berikut:

• Untuk menyorot peta, seret jari anda di atas skrin dalam sebarang arah.
• Untuk mengezum masuk di atas peta, dwiketik kawasan peta yang anda ingin zum masuk.
• Untuk mengezum keluar di atas peta, dwiketik peta.

3. Untuk melihat gambar, lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk melihat semua gambar yang diambil di lokasi tertentu, pada peta, ketik .
• Untuk melihat semua gambar yang diambil di kawasan peta yang boleh dilihat pada skrin, ketik

.

• Untuk menggerakkan peta bagi mencari lokasi, ketik > . Masukkan alamat atau perkataan

deskriptif, seperti "kopi" atau "hospital". Ketik hasil carian.