Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mengezum masuk atau keluar pada gambar

background image

Mengezum masuk atau keluar pada gambar

Dengan gambar yang terbuka pada skrin, lakukan salah satu daripada berikut:

• Untuk mengezum masuk, dwiketik kawasan gambar yang anda ingin mengezum masuk.
• Untuk mengezum keluar, dwiketik pada gambar.
• Untuk mengezum masuk atau keluar secara manual, rapatkan atau regangkan jari anda.